Rabu, 26 September 2012

PAGUYUBAN SUNDAWANI

SILSILAH PAGUYUBAN SUNDAWANI 

adalah Organisasi persaudaraan dan persatuan kekeluargaan antar element kesundaan yang mengabdikan diri pada masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Lambang Sundawani berlambang Harimau dengan bola dunia sbg wujud semangat dan kekuatan ke-Siliwangian yang keberadaannya telah melekat pada masyarakat Sunda. Paguyuban Sundawani Disahkan pada tangal 21 Juni 2007 dibandung.


Paguyuban Sundawani mempunyai Arti sebagai berikut :
1. SUNDA           
    Merupakan semua element masyarakat yang berada di tatar sunda 
    dan  atau memiliki kepedulian terhadap tatar sunda.
2. WANI   
    Merupakan pemersatu untuk kebangkitan akan keberanian dalam 
    memperlihatkan potensi menjadi kompetensi diri 
    khususnya dan setiap element  ke-Sundaan pada umumnya. 
3. HARIMAU          
    Melambangkan kedisiplinan, kekuatan, kemandirian, dalam berpikir 
    dan bertindak. 
4. BOLA DUNIA     
    Melambangkan bhw Sundawani ikut serta dalam era globalisasi.
5. PITA                
    Dengan warna kuning emas sebagai ikatan yg harmonis untuk 
    menuju pencerahan.
6. TULISAN        
    Dengan warna hitam menunjukan ketegasan dan kedewasaan dalam 
    bertindak. 


Moto dari pada Paguyuban Sundawani 

" NGAJAGA LEMBUR, AKUR JEUNG BELA KA DULUR, PANCEUG NA GALUR.."Paguyuban Sundawani bertempat :

 Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat
Jl. Reog No. 20,  Kecamatan Batununggal,Bandung
KETUA UMUM : 
Lucky Lesmana alias Kang KIKI MEDFO

Sekretariat Dewan PImpinan Daerah Kota Bandung
Jl. Terusan Martanegara No. 31 Turangga, Kecamatan Batununggal, Bandung
KETUA DPD Kota Bandung :
Achmad Nugraha alias Kang MEMET
Amanat ti Sepuh !
Sampurasun Hei..rahayat sunda, iyeu kula datang, rek neupikeun hiji pamenta kula ka arandika.....kula hayang nenjo sunda ngahiji dina lampah jeung paripolah, sadogdog saigeul sapihanean, kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak kacai keur susuci kadarat keur ibadah...Hiji amanat kula sing inget jeung kade poho, "PAKUSARAKAN", ulah paaing-aing, asa aing pang jayana asa aing pang kakoncarana, arandika salaku urang sunda hirup teh kudu yuni kembang ulah julid atiRahayat sunda sakabeh, sadaya seuweu putu SILIWANGI boh nu di priangan, nu di cirebon, nu di banten oge seuweu putu sadaya anu aya dibuana pancatengah..kula mihape kade pisan ualah silih pagetreng jeung sasama putu SILIWANGI, hade goreng masih dulur sorangan, munsalah ganjang omean mun bener geuwat tutuekeunKade ulah jadi putu SILIWANGI anu munafek, pohon kalembur matuh banjar karang pamidangan, poho kageulung kade yeuhh arandika sing inget timana keur di mana jeung rek kamana Nitip kula nagri sunda anu endah, mihape nya barudak...

Pituah ti Sepuh !
Urang hirup di dunya moal lana, kadang urang sok ti suksruk ti dungdung sibuk neangan dunya sampe kapoho keur pibeukeulan urang hirup di kalanggengan.Dulur - dulur..Teu salah memang mun urang neangan dunya tapi kahade tong poho kanu pancen utama nyeta seja ibadah Ka Mantena. Dulur - dulur di mana wae ayana..

Mumpung urang masih keular di alam dunya, jieun kahadean sa loba - lobana. Jadikeun diri urang anu manfaat boh keur diri sorangan boh keur batur.

* " Bikeun naon nu bisa dibikeun , sok sanajan saleutik naon bae lamun eta memang aya manfaatna keur jalma nu lian (tutulung kanu sangsara tatalang kanu tunggara )"

* "Kudu akur jeung saha bae ( lobakeun dulur ) entong malah pakia - kia ". Cek kolot urang kapan aya paribasa kieu babaturan sarebu can cukuptapi musuh hiji asana loba teuing. Kapan oge lain ari ngarana silaturahmi teh bakal manjangkeun rejeki jeung majangkeun umur"

Sakitu heula ti simkuring, hapunteun pisan bilih aya basa anu teu merenah sareung teu leureus saur agama. Mun beuneur nya etamah kaluar na tinu agama , mun salah nya etamah leureus - leureus tina kahilapan simkuring..
Kutipan Sukandar Raharja

Dikutip ti Kakang Betrik Orangsunda Pasisian
ari Batur mah cita" teh Hayang boga tanah anu hegar jeung luas ,.,.,
Ari kami mah cukup ku tanah pas saawak keun weh lah ,.,.,Ari batur mah cita" hayang kabeuli baju anu alus tur mahal,.,Ari kami mah cukup ku kaen kapan ( boeh ) ,.,Ari batur mah cita" hayang kabeuli Jaguar jeung mescedes mercy ,.,Ari kami mah cukup ku bisa nyewa karanda, jang mawa kamakam ,.,Hirup bakal endah lamun bisa nyukuran kanu nikmat pangeran ( ALLOH .S.W.T. )